Menu

 

   
 

กว่าจะได้เป็นสนามบินบุรีรัมย์ ในวันนี้ ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า สนามบินบุรีรัมย์ ใครเป็นผู้ริเริ่มความคิดนี้ ทำไมสนามสนามบินบุรีรัมย์ ถึงได้ที่ตั้ง ที่ไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์ กว่า 34 กิโลเมตร เรามาดูประการก่อสร้างสนามบินบุรีรัมย์ กันครับมีความเป็นมาอย่างไร

ประวัติท่าอากาศยานบุรีรัมย์
       >>ปี พ.ศ. 2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินใหม่ จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกเสม็ดและโคกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ ต้องโยกย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว
       >>เดือนธันวาคม 2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์
       >> 13 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น – ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่ บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้
       >>ปี พ.ศ. 2536 – 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2536 เพื่อก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท
       >> 14 ตุลาคม 2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต
สนามบินบุรีรัมย์ สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 16 เที่ยวบิน สามารถจอดเครื่องบินลำใหญ่ โบอิ้ง 737 ได้สองลำ

 
     
 

สนามบินบุรีรัมย์ สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุดวันละ 16 เที่ยวบิน สามารถจอดเครื่องบินลำใหญ่ โบอิ้ง 737 ได้สองลำ

 
 

สายการบินแรกที่ทำการบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ ในขณะนั้น คือ “การบินไทย”

 
 

 หลังจากการบินไทย หยุดบินเส้นทางนี้ หลังจากนั้นใน พ.ศ.2545 สายการบินภูเก็ตแอร์ ในเปิดเส้นทางบินมายังจังหวัดบุรีรัมย์

 
   

หลังจากภูเก็ตแอร์ หยุดบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์

สายการบินพีบีแอร์ ได้เปิดเส้นทางใหม่ บินแทนสายการบินเดิม โดยเริ่มบินในวันที่ 3 ธํนวาคม 2548 บินวันจันทร์, พุธ และ เสาร์ วันละ 1 เที่ยวครับ ราคา 1,605 บาท/เที่ยว ใ้ช้เครื่องแบบ ERJ145 ซึ่งก่อนหน้าสายการบินภูเก็ตแอร์เคยเปิดบินเส้นทางนี้ด้วยเครื่องบินแบบ YS-11 ในราคา 1,500 บาท/เที่ยว

 
   

ปี 2552 พีบีแอร์จดทะเบียนเลิกบินเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และได้ปิดบริการแล้วเนื่องจากขาดทุน

หลังจากนั้น”สายการบินนกแอร์” มาบินเส้นทาง กรุงเทพ-บุรีรัมย์ แทน โดยใช้เครื่อง ATR-72 ของบางกอกแอร์เวย์ บิน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์

 
   

ปี 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม กรุงเทพมหานคร สายการบินหยุดแอร์ หยุดบินเส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ นานกว่า 8 เดือน และกลับมาบินอีกครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 สายการบินนกแอร์กลับมาเปิดบินเส้นทางบุรีรัมย์-กรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ตามปกติแล้ว หลัง ปชช.นักท่องเที่ยวเรียกร้อง จากก่อนหน้านี้ได้หยุดบินไปนานกว่า 8 เดือน เหตุผลกระทบน้ำท่วมรันเวย์ดอนเมือง พร้อมเพิ่มเที่ยวบินเป็น 3 วัน/สัปดาห์สนองความต้องการผู้โดยสาร

โดยสายการบินนกแอร์ที่กลับมาเปิดทำการบินที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในครั้งนี้ เป็นไฟลต์บินแบบ 34 ที่นั่ง เปิดทำการบินเส้นทางกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพุธ, วันศุกร์ และวันอาทิตย์ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 12.10 น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์เวลา 13.15 น. และเที่ยวบินกลับออกจากบุรีรัมย์ เวลา 13.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 14.40 น จากเดิมมีไฟลต์บินเพียงสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันศุกร์ และวันอาทิตย์เท่านั้น คือเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. ถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์เวลา 16.05 น. และเที่ยวบินกลับออกจากบุรีรัมย์ เวลา 16.35 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 17.40 น.

 
     
 

 ปัจจุบันสายการบินนกแอร์ ให้บริการ เส้นทางกรุงเทพ-บุรีรัมย์ วันละ 2 เที่ยวบิน โดยใช้เครื่อง ATR-72 ขนาด 66 ที่นั่ง และ Q400 ขนาด 86 ที่นั่ง สลับกันทุกวัน

 
     
 

วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นครั้งแรกที่สนามบินบุรีรัมย์ 2 สายการบิน เปิดให้บริการตั้งแต่เปิดใช้สนามบินมา

สายการบินแอร์เอเชีย เปิดเส้นทางบินใหม่มายังจังหวัดบุรีรัมย์ วันละ 1 เที่ยวบิน/ทุกวัน จากนั้นเป็นต้นมา ทำให้สนามบินคึกคักขึ้นมา ผู้คนเริ่มกลับมาใช้บริการมากขึ้น

 

 
     
     
 

 อาคารผู้โดยสารสนามบินบุรีรัมย์ ปัจจุบัน.

 
 

 สนามบินบุรีรัมย์ บนเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร

 
 

 บรรยกาศภายในอาคารผู้โดยสาร สนามบินบุรีรัมย์

 
 

 ตารางเที่ยวบิน ปัจจุบัน เส้นทางบินกรุงเทพ-บุรีรัมย์ วันละ 3 เที่ยวบิน/วัน ให้บริการทุกวัน

 
     
     
     
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”