Menu
 

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.09 น. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานการจัดงานฯ พร้อมด้วย นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย ผกก.สภ.สตึก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ภาคเอกชน ประชาชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ได้จัดให้มีพิธีแถลงข่าว "เห่เรือน้อมเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า" ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และประเพณีการแข่งขันเรือข่าวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทางสายน้ำอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬาและสุขภาพที่ยั่งยืน


          การแถลงข่าว/พิธีบวงสรวงของชาวเรือ "เห่เรือน้อมเกล้าฯ" และการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้น ณ ศาลเจ้าพ่อวังกรูด ริมฝั่งลำน้ำมูล ประจำปี 2559 โดย ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาเจ้าพ่อวังกรูด อ่านโองการ (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ) พราหมณ์ทำพิธีอัญเชิญเทพยดา (นายสีลา เที่ยงธรรม) พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ การแสดงยุทธหัตถีของช้างแสนรู้ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 4 เชือก จากกลุ่มช้างวัฒนธรรม บ้านพิมานโพินเงิน ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากนั้นประธานในพิธีและคณะแถลงข่าว เป็นอันเสร็จพิธี ในปีนี้ มีเรือยาวที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 36 ลำ ประกอบด้วย เรือไม้ ข (40 ฝีพาย) 12 ลำ และเรือท้องถิ่น (เรือเหล็ก 36 ฝีพาย) 14 ลำ และเรือประมงของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูล อำเภอสตึกและอำเภอแคนดง ร่วมพิธีเห่เรือจำนวน 200 กว่าลำ


         งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้นที่ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ในอดีตของการแข่งขันเรือยาว ระยะเริ่มแรกของการแข่งขันจะเป็นประเพณีเทศกาลของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งในฤดูน้ำหลาก จะนำเรือซึ่งเป็นพาหนะสัญจรและเป็นพาหนะในการหาปลา มาทำการแข่งขันเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับสายน้ำแห่งวิถีชีวิต และเป็นการบวงสรวงหลวงพ่ออุดม เจ้าพ่อวังกรูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องริมสองฝั่งลำน้ำมูลนับถือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 จนถึงปัจจุบัน การแข่งขันเรือยาวฯ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ยุคที่ 1 ยุค "เริ่มแรกหรือก่อตั้ง" เริ่มแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ.2480-2519 เรือที่ใช้แข่งขันเป็นเรือที่ใช้สัญจรไปมา มีการขุดและพัฒนาเรือแข่งขันให้มีความยาวมากขึ้น ยุคที่ 2 ยุค "โลหะ" ประมาณปี พ.ศ.2520 นายสุชาติ รัมมะรัตน์ นายอำเภอสตึก ให้ชาวบ้านต่อเรือโลหะ ฝีพายไม่เกิน 36 คน และในปี พ.ศ.2529 ใช้ชื่อว่าศึกชิงจ้าวยุทธจักรลำน้ำมูล นอกจากประเพณีแข่งขันเรือยาว ดังกล่าวแล้ว ทางคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่วมกันให้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกคือ การแข่งขันช้างว่ายน้ำ ประกวดกองเชียร์ทีมเรือต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน และ ยุคที่ 3 ยุค "ปัจจุบัน" ตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา มีการเชิญเรือไม้ขนาดกลาง ไม่เกิน 40 พาย เรือไม้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 55 ฝีพาย จากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน

          อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในปัจจุบัน เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อรองรับเมืองด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นลูกหลานรัชกาลที่ 1 ที่มีชาวขะแมร์เลอ (บน) กูย (อะจีง) ลาวเวียง -ลาวกาว จีนโพ้นทะเล ไทย-โคราช แขก (บังคลาเทศ) ได้เข้ามาอาศัยร่มพระบรมโพธิสมภาร ตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล จนเรียกชื่อหมุ่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูลว่า เซราะตึก (เซราะ แปลว่า หมุ่บ้าน ส่วนคำว่าตึก แปลว่าน้ำ หรือตาถึก ซึ่งเป็นนายด่าน) และได้กลายเป็นคนไทยโดยมีท่านหลวงอุดม เป็นหัวหน้าคณะที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล เป็นหัวหน้าปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฏร จนเป็นที่นับถือ จนถึงวาระที่ท่านเสียชีวิต ศาลหลวงพ่ออุดม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับศาลเจ้าพ่อวังกรูด เป็นที่เคารพนับถือของชาวเรือที่สัญจนผ่านไปมา


          กิจกรรมของการจัดงานในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพิ่มกิจกรรมเห่เรือ "น้อมเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน" เวลา 19.09 น. ขบวนเรือแข่ง (เรือไม้ ข และเรือท้องถิ่น)/เรือประมงของชุมชนในเขตอำเภอสตึกและอำเภอแคนดง ประมาณ 200 กว่าลำ ตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อวังกรูด นำโดยเรือเจ้าพ่อวังกรูด จากจุดเริ่มต้น ถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูล ระยะทาง 250 เมตร ปิดไฟส่องสว่างทุกดวง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ สองฝั่งลำน้ำมูลประดับด้วยตะเกียงไฟ จำนวน 800 ดวง ฝั่งตรงข้าม อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ พลังแห่งความดีของนักเรียนจำนวน 800 คน นั่งบนอัฒจรรย์ (Grandstand) จากสถานศึกษาในสังกัด สพม.32 ที่จัดตั้งไว้ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ให้ดังกึกก้องไปทั่วคุ้งแม่น้ำมูล พร้อม ๆ กันกับประชาชนฝั่งอำเภอสตึก ร่วมจุดเทียน จำนวนประมาณ 2 หมื่นกว่าคนและกลุ่มช้างวัฒนธรรมอำเภอสตึก-ชุมพลบุรีร่วมพิธี "ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน" ถวายความอาลัย จำนวน 40 เชือก การเห่เรือกลางคืน เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ณบริเวณแม่น้ำมูลอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สนามแข่งขันเรือยาว ที่สวยงาม ลงตัวที่สุดในประเทศไทย.../

 

 

ผู้เขียน : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ เห่เรือน้อมเกล้า
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

 
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”