Menu
 

วันนี้(9 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีประชุมวางแผนการจัดงาน "แข่งขันเรือยาวเพื่อถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 บริเวณลำน้ำมูล สวนเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

       ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสตึกและอำเภอแคนดง (นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก, นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอแคนแดง ,นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายก เทศบาลตำบลสตึก, พ.ต.อ.พัฒนกุล บุญหลาย ผกก.สภ.สตึก พ.ต.ชยกฤช เยี่ยมรัมย์ สัสดีอำเภอสตึก ตัวแทน-ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษา  

       จากการที่ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คนปัจุบัน ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ในการประชุมประจำเดือนให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ได้วางแผนปรึกษาหารือกับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2556 ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 และได้เลื่อนออกไปอย่างไมีมีกำหนด เนื่องจาก สำนักพระราชวังและรัฐบาลได้ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทุกหน่วยงานได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้ข้าราชการและประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย แสดงออกซี่งความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยจังหวัดบุรีรัมย์ และได้กำหนดการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2559 สรุปการประชุมได้ดังนี

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559

       กิจกรรมเห่เรือ "น้อมเกล้า ปวงข้าพระพุทธเจ้าถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน"

       เวลา 15.00 น. ขบวนเห่เรือจำนวน 200 กว่าลำ ประกอบด้วยเรือแข่ง จำนวน 45 ลำ (เรือไม้ ข และ เรือ
                       ท้องถิ่น/โลหะ) เรือท้องถิ่น อำเภอสตึกและอำเภอแคนดง ประมาณ 200 กว่าลำ ตั้งขบวน ณ
                       บริเวณ หน้าศาลเจ้าพ่อวังกรูด (เรือแข่ง เรือท้องถิ่น เรือประมง) จากชุมชนต่าง ๆ ริมฝั่งแม่น้ำมล ใน
                        อำเภอสตึกและอำเภอแคนดง

       เวลา 19.09 น. ขบวนเห่เรือ นำโดยเรือเจ้าพ่อวังกรูด จากจุดเริ่มต้น ถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูล ระยะทาง 250 เมตร
                                 - ปิดไฟส่องสว่างทุกดวง บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
                       - สองฝั่งลำน้ำมูลประดับด้วยตะเกียงไฟ (เจ้าพายุ) จำนวน 800 ดวง
                       - ประชาชนที่มาร่วมงาน ฝั่งอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนประมาณ 2 หมื่นคน  
                          (จากทุกพื้นที่ในอำเภอสตึก อำเภอแคนดงและส่วนราชการทุกแห่ง)

                       - ฝั่งอำเภอชุมพลบุรี นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในอำเภอสตึก นั่งบนอัฒจรรย์
                         (Grandstand)  ที่จัดตั้งไว้ นั่งได้จำนวน 800 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
                         ให้ดังกึกก้องไปทั่วคุ้งแม่น้ำมูล พร้อม ๆ กันกับประชาชนฝั่งอำเภอสตึก ร่วมจุดเทียน พร้อมร้อง
                         เพลงสรรเสริญพระบารมี (3 รอบ) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลั  
                          

                       - กลุ่มช้างวัฒนธรรม จำนวน 40 เชือก ร่วมแสดงถวายความอาลัย
                       - เสร็จพิธี 
                       - หลังจากนั้นมีพิธีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

"...ในปีนี้จะจัดให้มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานตามปกติ แต่จะงดการแข่งขันเรือยาวประเภท ไม้ ก เพื่อชิงชัยถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คงเหลือถ้วยพระราชทาน 2 ถ้วย โดยถ้วยพระราชทานนี้ จะนำมาตั้งประดิษฐานบนบุษบก ไว้เป็นการถาวรริมแม่น้ำมูล เพื่อให้เป็นถ้วยสำหรับ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อไว้ให้ชาวบุรีรัมย์ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเรือ และชาวจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 

       เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี การแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาานฯของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้คงอยู่ไว้ ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการแข่งขันเรือยาวแล้ว ยังจะมีการประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อวังกรูด สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมือง การแสดงช้างยุทธหัตถี ช้างคู่บ้าน คชสารคู่แผ่นดิน หรือการต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้าง การจำหน่ายสินค้าโอทอป และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..." (นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ประธานดำเนินการจัดงานกล่าว.

วันที่ 26-27  พฤศจิกายน 2559 แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2559
      (ถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
      แข่งขันเรือยาว ประเภทเรือไม้ ข  (เรือไม้ไม่เกิน 45 ฝีพาย) และเรือท้องถิ่น (เรือโลหะ) รอบคัดเลือก


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

แข่งขันเรือยาว ประเภทเรือไม้ ข  (เรือไม้ไม่เกิน 45 ฝีพาย) และเรือท้องถิ่น (เรือโลหะ) ชิงชนะเลิศ

      รายละเอียดการแข่งขันฯ จะดำเนินการประชุมและแจ้งในครั้งต่อไป  ***

สรุปการจัดงาน

       1.  การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์การเห่เรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการทุกส่วน ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ (อ.สตึก-อ.แคนดง /16 ตำบล) ร่วมแสดงความไว้อาลัยและจงรักภักดี ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา หน้าที่ว่าการอ.สตึก จ.บุรีรัมย์
       2.  การเห่เรือกลางคืนในครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งแรกและครั้งสุดท้าย และยิ่งใหญ่เท่าที่เคยมีมา โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ติดตั้งระบบไฟ แสง สี ริมฝั่งแม่น้ำมูล ไฟใต้น้ำ (ใต้ตอม่อสะพาน)

       3.  เพื่อให้การจัดงานเห่เรือในครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย บริเวณแม่น้ำมูล สนามแข่งขันเรือยาวที่สวยสุดในประเทศไทย... ขอเชิญพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และชาวไทยทุกคนร่วมงาน "เห่เรือ เพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยใส่เสื้่อไว้ทุกข์สีดำ และเตรียมแก้วเทียน (ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ 2 หมื่นชุด) งานเริ่มเวลา 19.05 น. เป็นต้นไป

       4. ประชาชนที่ประสงค์จะมาร่วมกิจกรรม สามารถประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลทุกแห่งที่ท่านสังกัดอยู่ หรือผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน/ผู้ใหญ๋บ้าน) จะมีรถรับส่ง มีอาหาร/น้ำดื่ม และสามารถแจ้งรายชื่อมาร่วมงานได้ในหน่วยงานสังกัดทุกหมู่บ้าน/ตำบล  
       5.  ผู้ที่ร่วมงานทุกคนสามารถร่่วมกิจกรรมได้ทั้งฝั่งอำเภอสตึก (จังหวัดบุรีรัมย์)  -อำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)
       6.  สำหรับข้าราชการที่แต่งชุดปกติขาว สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ หรือ คุณมนทิรา รุจิราพิพัฒน์ ศูนย์บริการการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 / ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสตึก
       7.  ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้วย 

 
   ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_cl8teHkxQjNHZnc
 
ลิงก์ข่าวสื่อสารมวชน

ผู้จัดการออนไลน์ :

บุรีรัมย์เตรียมช้าง 40 เชือก เรือท้องถิ่นกว่า 200 ลำ ร่วมพิธีเห่เรือครั้งประวัติศาสตร์น้อมถวายอาลัยในหลวง

 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000112481

บ้านเมือง :

บุรีรัมย์นำเรือ200ลำช้าง 40เชือก จัดพิธีเห่เรือถวายอาลัยในหลวง

 http://www.banmuang.co.th/news/region/67644

 

มีเดียสตูดิโอ :

บุรีรัมย์จัดพิธีเห่เรือถวายอาลัย

 http://mediastudio.co.th/2016/11/10/70706/

 

บุรีรัมย์กูรู : บุรีรัมย์เตรียมนำเรือกว่า 200 ลำ- ช้างอีกกว่า 40เชือก จัดพิธีเห่เรือ ถวายอาลัยในหลวงhttp://www.buriramguru.com/burn-9-11-2016/#


NNT :  บุรีรัมย์เตรียมนำช้าง 40 เชือก และเรือท้องถิ่น 200 ลำ ร่วมพิธีเห่เรือครั้งประวัติศาสตร์น้อมถวายในหลวงhttp://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5911090010297

รุงเทพธุรกิจ : 
บุรีรัมย์เตรียมนำช้าง40เชือก ร่วมพิธีเห่เรือน้อมถวายในหลวง
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/726810

 

 

   นายรังสิกร ทิมาตฤกะ รองนายก อบจ.บุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน (ประธานในพิธีดำเนินการประชุมวางแผน)

 
 
 
 
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”