Menu
 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบออกมาตรการชะลอการขายข้าว โดยให้ ธกส. ปล่อยสินเชื่อเพื่อดูดซับข้าวออกจากตลาดปริมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งเกษตรกรที่มียุ้งฉางจะได้ราคาตันละ 11,525 บาท ส่วนไม่มียุ้งฉางจะได้ตันละ 10,995 บาท มีผลทันที


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม นขบ.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยให้ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางร้อยละ 90 ของราคาตลาด ที่ตันละ 9,700 บาท โดยเกษตรกรจะได้ตันละ 8,730 บาท นอกจากนี้ เกษตรกรที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางจะได้ค่าเก็บรักษาข้าวตันละ 1,295 บาท โดยเป็นค่าปรับปรุงไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ และค่าเก็บข้าวในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อตัน โดยจ่ายให้ทันที 1,000 บาท และอีก 500 บาท จ่ายเมื่อไถ่ถอน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือตันละ 11,525 บาท ส่วนเกษตรที่ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว เมื่อขายข้าวให้กับโรงสีจะได้ราคาขายตันละ 9,700 และเมื่อรวมค่าตากข้าวจะขายข้าวได้ตันละ 10,995 บาท โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะชะลอการขายข้าวเปลือกหอมมะลิออกจากตลาดปริมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งมาตรการนี้จะมีผลใช้ทันที โดยมีวงเงินสินเชื่อ และค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว รวม 35,900 ล้านบาท


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปดูแลตรวจสอบโรงสี ไม่ให้กดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกร โดยจะให้โรงสีติดป้ายแสดงราคารับซื้อข้าวให้ชัดเจน และจะออกตรวจสต็อกข้าวของผู้ส่งออกทุกรายอย่างเข้มงวด โดยให้มีสต็อกไม่ต่ำกว่า 500 ตัน


สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าวโลกในปีนี้ ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.4 ทำให้สต๊อกข้าวโลกสูงขึ้นร้อยละ 4.3 ในขณะที่การบริโภคลดลงร้อยละ 1.5 จึงทำให้ราคาข้าวถูกกดดันจนราคาลดลง ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลิตข้าวนาปีในส่วนของข้าวหอมมะลิ จะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคมนี้ร้อยละ 10 และเดือนพฤศจิกายนจะออกสู่ตลาดร้อยละ 80 ที่เหลือจะออกในช่วงเดือนธันวาคม รวมปริมาน 10 ล้านตัน โดยในช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บเกี่ยว มีปริมาณฝนทำให้ความชื้นข้าวของเกษตรกรสูงที่ร้อยละ 30 จากความชื้นปกติที่ร้อยละ 15 ทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรปรับตัวลดลง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ NNT

ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง / สวท.
ผู้เรียบเรียง : ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภู่จีนาพันธ์ / สวท.
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ลิงก์ : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNECO5910310020005
31 ต.ค. 2559

 


ภาพประกอบ : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ NNT

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”