Menu
 

เนื่องด้วยในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ได้จัดพิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์่ท่านที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกำหนดการดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงพระบรมผู้เข้าพิธี ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
เวลา 07.30 น. ข้าราชการทุกส่วนราชการ พนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิก
                   สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พน้ักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน
                   นักเรียนนักศึกษา ทุกหมู่เหล่า พร้อมกัน ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 /หน่วยงานต่าง ๆ ลง
                   ทะเบียนลำดับที่ในการวางพวงมาลา

เวลา 08.30 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี (นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก) บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                  
                   - ประธานถวายมาลัยกรพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
                   - ประธานจุดธูปเทียน (เครื่องทองน้อย)
                   - ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
                   - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                   - เสร็จพิธี
                   - ประธานพบปะผู้ร่วมงาน ในปี 2559 มีหน่วยงานที่ร่วมวางพวงมาลา จำนวน 42 หน่วยงาน ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 60 โรงเรียน และ1 สาขา ร่วมพิธีดังกล่าว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านสตึก 2) โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) 3) โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 4) โรงเรียนทศพรวิทยา 5) โรงเรียนอนุบาลทศพร และ 6) โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์

 

หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกาย เครื่องแบบปกติ (สวมหมวก) หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว หรือ เครื่องแบบตามสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ แต่งแต่งเครื่องแบบสีกากี ลูกเสือชาวบ้านแต่งกายผูกผ้าพันคอลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ แต่งกายในชุดพระราชทาน/หรือชุดสุภาพ อปพร. แต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมาย อปพร. นักเรียน/นักศึกษา แต่งเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา

 


ข้อมูล : สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/ นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข่าว/ภาพ : ดร. สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_TXVfdG5FbS1TS0U

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”