Menu

 

 

วันนี้ (20 มีนาคม 2559) เวลา 06.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรม "เดิน-วิ่งมินิมาราธอน"  ครั้งที่ 1 ณ โดยมีจุดเริ่มและสิ้นสุดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ 2. เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนอกเขตพื้นที่ฯ ผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 1300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด


       พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กล่าวรายงาน และร่วมกันมอบโล่รางวัล เงินรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักวิ่ง ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ 1. วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ 2. เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนจากหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆ ขอขอบคุณ ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร., ผอ.เผชิญ อินทะกนก (กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์), คุณอภิธาร บัวมาศ , ธนาคารโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์, บริษัทรัตนสุขโปรดักส์ จำกัด, ผอ.เล็ง แสนกุล(มดตะนอยทัวร์), นางพุทธวรรณ วิทยประโคน (กรรมการสหกรณ์), โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา, โคเทียมเกวียน, อ.สุทัศน์ กลมไธสง, น้ำดื่มค้ำคูณดี, ประธานกลุ่มทุกโรงเรียนในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมยฺ์ เขต 4

 
   
     
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   ลิงก์ภาพกิจกรรมทั้งหมด :

        ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.สุกฤษฏิฺ์ สอนเพีย  : http://gg.gg/mini_marathonbr4

        • ศน.ชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ :                      https://goo.gl/scmtka
       • ผอ.ทานิน จันทะขาล :
                                      https://goo.gl/7eiIIg
        • อ.หัสดิน  เป็นนวล :                              https://goo.gl/iL3gnA
        • อ.ชิตษณุ  จีระออน :                             http://gg.gg/3zusf

        • ภาพมุมสูง (อ.ทัสนา  สุวรรณไตรย์) :          http://gg.gg/3zush

 
  ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์  
ภาพ : ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ทานิน จันทะขาล/
         สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/ศิริพงษ์ สิมสีดา/หัสดิน เป็นนวล/ชิษณุ จีระออน/ทัศนา สุวรรณไตรย์)


 
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”