Menu

 

 

นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปั่นจักรยานการกุศล "ปั่นเพื่อน้อง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 2" ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเขตฯ บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดหาทุนจัดซื้อรถจักรยานให้เด็กนักเรียนในสังกัด ที่ยากจนแต่มีผลการเรียนดี บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน และเพื่อเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปในการแข่งขันกำหนดเป็น 4 ประเภท ได้แก่
      1. ประเภทแข่งขันทางเรียบเสือหมอบ ระยะทาง 65 กิโลเมตร
      2. ประเภทแข่งขันทางเรียบเสือภุเขา ระยะทาง 65 กิโลเมตร
      3. ประเภท VIP ไม่จำกัดเพศ และรถ
      4. ประเภทท่องเที่ยว (ออนทัวร์) 

      ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งหลังจากพิธีเปิดประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน และมอบจักรยานให้นักเรียนจำนวน 20 คัน

ข้อมูล :  ข่าว  ทานิน  จันทะขาล   
ภาพ/วิดิทัศน์ : ชมรมครูไอซีที
ลิงก์ :
https://drive.google.com/drive/folders/1_RvkqDvXBPay5FgUJEVQgAPmBPnjleS1    
link2:     https://photos.app.goo.gl/6t2LPFra18nNp16q1

 

 

  

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”