Menu

 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 

บุรีรัมย์ - สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมกิจกรรม "เดิน-วิ่ง การกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3  ประเภทวิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตรและเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร  มีนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1500 คน

 

      วันนี้(22 เมษายน 2561) เวลา 05.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" ณ เวทีกลาง สนามกีฬาโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ (ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดและ แขกผู้มีเกียรตินักวิ่งและผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 1500 คน โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้สนใจทั่วไป ได้ออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด และระดมทุนสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจนและสบทบกองทุนปันน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย

     ประเภทการวิ่งประกอบด้วย 1) วิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) 10.5 กิโลเมตร ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง แบ่งเป็นทุกระดับอายุ 2) เดิน-วิ่งเพื่อสุภาพ (FUN RUN) ระยะทาง 5 กิโลเมตร และในโอกาสเดียวกันทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้มอบจักรยานให้กับนักเรียนในสังกัด ตามโครงการปั่นเพื่อน้อง ที่ผ่านมา


     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผลสำเร็จจากโครงการนี้ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์สู่เมืองกีฬา และนำรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจน และจัดตั้งกองทุนกีฬาและทุนปันน้ำใจให้นักเรียนในสังกัดต่อไป

 

 ------------

ข่าว: ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ปฐมพงษ์ อรุณโรจน์/มานิต กีรตินิตยา/ศิริชัย จันทะขาล/หัสบดินทร์  แสวงชัย
วีดิทัศน์ : สมภาร กุลสิงห์
Video Live Streaming : ชิตษณุ จีระออน
ประสานงาน/ข้อมูล : ทานิน จันทะขาล

ลิงก์ภาพกิจกรรม : 

ลิงก์ 1 :  https://photos.app.goo.gl/zlYEpmatSsCvTCzQ2
ลิงก์ 2  : https://goo.gl/EC9nNG

ลิงก์ 3  :เพจ สพป.บร4 มินิมาราธอน ครั้งที่ 3  gg.gg/br4mini2018
ข่าวสพฐ. : http://www.obec.go.th/news/92544

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

 

นายสุนันท์  พวงโต  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4 กล่าวรายงานโครงการ

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”