Menu

 

 

วันนี้(วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานงานพิธีเกษียณอายุราชการ เสมาคารวะ "ร้อยความรัก ถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา" ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ชาวเสมา ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา เกษียณลาอย่างภาคภูมิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมเพลาเพลินบูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีวาระการรับราชการครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 จำนวน 113 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ 1 คน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 คน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2) 1 คน ครูสายงานการสอน 100 คน และลูกจ้างประจำ 2 คน

     ขั้นตอนการประกอบพิธี ดังนี้
       - เวลา 09.00 น.พิธีบูชาพระรัตนตรัย
       - เวลา 10.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
       - เวลา 11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร/ของขวัญที่ระลึก โดยประธานในพิธี  
         -  เวลา 11.30 น. บรรยายพิเศษ "วิถีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ"  และให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการและเข้ารวมกิจกรรม  โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรรัมย์ เขต 4

       เสร็จพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน

        หลังจากนั้น นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางการใชีวิตหลังเกษียณ " ขอให้มีความสุข สร้างคุณค่าของความเป็นครู ผู้ซึ่งได้สร้างคน สร้างสังคม โดยการให้การศึกษา เป็นบุญกุศลต่อตนเองและวงศ์ตระกูลมาอย่างยาวนาน ขอให้ผุ้เกษียณทุกท่าน ได้รำลึกเสมอว่า คนทั้งหลาย ได้ให้ความเคารพ ความศัทธาต่อคุณครู เป็นปูชนียบุคคล เป็นคุณูปการต่อสังคม ขอให้ได้รักษาคุณค่าที่ดีงามดังกล่าว สืบไป"...

บรรยากาศของงาน "เสมาคารวะ บุรีรัมย์ เขต 4 ปี 2560" เป็นไปอย่างเรียบง่าย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นศิริมงคล ทั้งผู้เกษียณและผู้มาร่วมงาน แวดล้อมด้วยความสวยงามของพฤกษานานาพันธุ์ และมวลดอกไม้อันหลากหลาย ของอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ....เหมาะสมกับงานที่แห่งเกียรติยศ ของวาระสุดเส้นทางเดินแห่งราชการไทย " ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา "

ขอขอบคณเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกท่านที่ช่วยกันทำงานอย่างดียิ่ง และเพ ลา เพลินรีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานในครั้งนี้

 

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์/นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ /อ.หัสดิน เป็นนวล เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :   http://gg.gg/60yearbr42560
หนังสือราชการ :  E-Office http://gg.gg/year60br4
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที|  |Blogger|

 

ภาพกิจกรรม (ลงทะเบียน ถ่ายภาพหมู่ ภาพเดี่ยว เซลฟี่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ)

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”