เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คุณครูสุนันท์ วิฑูรย์รัศมี ข้าราชการบำนาญ (อดีตครูโรงเรียนวัดโพธิ์) ทำบุญเลี้ยงอาหารและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด