วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดโพธิ์ร่วมกับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ปีที่ 89 กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิต ภาวนา แผ่เมตตา และการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง