เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โรงเรียนวัดโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายจรัส พรดีมา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ