30 สิงหาคม พ.ศ2559 นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอพุทไธสง เป็นประธานใน การรับพระราชทานเงินขวัญถุง โครงการ เงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่หมู่บ้านหนองไผ่ ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับเงินพระราชทาน เป็นทุนจำนวน 8,000 บาท เพื่อเป็นเสมือนกองทุนศูนย์รวมของหมู่บ้านในการที่จะฟื้นฟูความเข้มแข็งภายในชุมชนจนสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติและปัญหาต่างๆในชุมชนด้วยพลังสามัคคีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงแผ่เมตตาปกป้องภยันตราย แก่พสกนิกร

 

       ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ หมู่บ้านต้องดำเนินกิจกรรมต่อยอด จากกิจกรรมยาเสพติดไปสู่กิจกรรมการ แก้ไขปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน แล้วขยายผลการดำเนินงานไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆในการเอาชนะยาเสพติดที่ยั่งยืน

      ในการนี้ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนด้วย

 

ข่าว/ภาพ : @ดำรง นามประกอบ