ผู้ว่าฯบุรีรัมย์มอบนโยบาย แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด สพม.32 (บุรีรัมย์) ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย 4.0 โดยใช้กลไกทางประชารัฐ และรับมอบ โบว์-ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์ 1 แสนชิ้นไปแจกจ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ติดเสื้อเพื่อแสดงความไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

       วันนี้( 25 ต.ค. 59) เวลา 09.30 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ให้การต้อนรับและนำผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดจำนวนกว่า 80 คนเข้าร่วมประชุม รับมอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ หรือ“ไทยแลนด์ 4.0”

        โดยก่อนที่จะมีการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำ คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 66 แห่ง ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที พร้อมกับรับมอบเข็มกลัดกลัดริบบิ้น และเข็มกลัดโบว์สีดำ สำหรับติดไว้ทุกข์ จำนวน 100,000 ชิ้น จากโรงเรียนต่างๆในสังกัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวฟรี ในการแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        จากนั้น นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบนโยบาย และขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบาย 4.0 ของ จังหวัดบุรีรัมย์ คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาจังหวัด ,การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ,ด้านการพัฒนาสินค้าโอทอป และการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา มุ่งสู่บุรีรัมย์นครแห่งความสุข ด้วยการนำนโยบายรัฐบาลมาขับเคลื่อน ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายคนบุรีรัมย์ ต้องมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน และค่อยๆ พัฒนาจนสู่ระดับสากล ตามแนวทางประชารัฐ คือภาคราชการ เอกชน ประชาชน มาช่วยในการขับเคลื่อนให้ก้าวสู่จุดหมายต่อไป

 

ข่าว/ภาพ  :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
                25 ตุลาคม เวลา 15:14 น.