Menu

 

พ่อผาย สร้อยสระกลาง อายุ 87 ปี ปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ และปราชญ์ของแผ่นดินภาคอีสาน
ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“ในหลวง ร.๙”
ปรับใช้ดำเนินชีวิตทำเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบแก่ชุมชนมากว่า 50 ปี วันนี้ ( 31 ต.ค.)

  บุรีรัมย์ - “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” วัย 87 ปี ปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ และปราชญ์ของแผ่นดินภาคอีสาน ผู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “ในหลวง ร.๙” ปรับใช้ดำเนินชีวิตทำเกษตรผสมผสานเป็นต้นแบบแก่ชุมชนมากว่า 50 ปี พร้อมถ่ายทอดแก่ชาวบ้าน เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศมาเกือบ 2 หมื่น เผยภูมิใจที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี “ในหลวง”
       
       นายผาย สร้อยสระกลาง อายุ 87 ปี หรือพ่อผาย ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และปราชญ์ของแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอีกหนึ่งของข้าในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย ที่บ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านเกษตรกร และเยาวชนได้นำไปปฏิบัติ
       
       พ่อผายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตมาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยการทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน และขายสร้างรายได้
       
       นอกจากนั้นพ่อผายยังได้เลี้ยงเป็ด ไก่ และสุกร เพื่อนำมูลไปทำเป็นปุ๋ยคอกใส่นาข้าว หรือพืชผักที่ปลูกไว้แทนการใช้สารเคมีอีกด้วย
       
       พ่อผาย นอกจากจะเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้แก่ชาวบ้าน เกษตรกร ทั้งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงเกษตรกรจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตรวมเกือบ 20,000 คนแล้ว ทำให้ผู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ไปปรับใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอยู่มีกินจนถึงทุกวันนี้ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
       
       พ่อผายยังกล่าวอีกว่า ภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย และอยู่ใต้ร่มพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และที่ผ่านมาเคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลายครั้ง รู้สึกเป็นบุญของชีวิต หลังจากทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกเสียใจมาก เพราะพระองค์ถือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีคุณธรรม และพระเมตตา ดังนั้น เพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ ชีวิตที่เหลือยึดหลักความพอเพียงพอประมาณ ทำความตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและเดินตามรอยพระบาทของพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ที่สำคัญจะเดินหน้าถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระองค์ให้กับชาวบ้าน เกษตรกรและลูกหลานได้ยึดถือปฏิบัติตลอดไป
       
       สุดท้ายพ่อผายยังได้กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วย
 
  โดย MGR Online 31 ตุลาคม 2559 18:08 น. (แก้ไขล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2559 17:16 น.)
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000108869
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”