Menu
 

วันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกจั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดย น.ส.ปิยนาฏ กลางพนม รอง ผอ.กต.จว. และ คณะ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้เสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอคณะรัฐมนตรี และนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง มีจำนวนทั้งสิ้น 30 นาย

     1.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นครนายก เป็น ผวจ.พระนครศรีอยุธยา
     2.นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.มหาสารคาม เป็น ผวจ.ภูเก็ต
     3.นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.น่าน เป็น ผวจ.ลำปาง
     4.นายสิศิษฐ คูรัตนเวช รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
     5.นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รอง ผวจ. เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
     6.นางสาวพิรุณ น้อยศิริ รอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง
     7.นายไพศาล วิมลรัตน์ รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผวจ.น่าน
     8.นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รอง ผวจ.สมุทรสาคร เป็น ผวจ.พะเยา
     9.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็น ผวจ.พิจิตร
   10.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็น ผวจ.เพชรบูรณ์
   11.นายวัฒนา พุฒิชาติ รอง ผวจ.ศรีศะเกษ เป็น ผวจ.แพร่
   12.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี เป็น ผวจ.แม่ฮ่องสอน
   13.นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็น ผวจ.ลำพูน
   14.นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รอง ผวจ.ลพบุรี เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์
   15.นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รอง ผวจ.อุบลราชธานี เป็น ผวจ.บึงกาฬ
   16.นายเสน่ห์ นนทะโชติ รอง ผวจ.เลย เป็น ผวจ.มหาสารคาม
   17.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็น ผวจ.ร้อยเอ็ด
   18.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รอง ผวจ.สกลนคร เป็น ผวจ.เลย
   19.นายวิทยา จันทร์ฉลอง รอง ผวจ.บุรีรัมย์ เป็น ผวจ.สกลนคร
20.นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รอง ผวจ.พิษณุโลก เป็น ผวจ.หนองบัวลำพู
21.นายสิริรัฐ ขุมอุปการ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็น ผวจ.อำนาจเจริญ
22.นายณรงค์ พลละเอียด รอง ผวจ.ระนอง เป็น ผวจ.ชุมพร
23.นายศิริพัฒ พัฒกุล รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น ผวจ.ตรัง
24.นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็น ผวจ.ปัตตานี
25.นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ รอง ผวจ.ระนอง เป็น ผวจ.ระนอง
26.นายอวยชัย อินทร์นาค รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผวจ.สุราษฎร์ธานี
27.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รอง ผวจ.พะเยา เป็น ผวจ.ชัยนาท
28.นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
29.นายคันฉัตร ตัณเสถียร รองผู้ว่าอุบลฯ เป็น ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม
30.นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าฯจันทบุรี เป็น ผู้ว่าฯ สระแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

   

ข้อมูล : @สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”