Menu

 

พุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ และอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจำลอง จากศรีลังกา ขึ้นประดิษฐาน ณ สถูปสลักหินพร้อมเปิดให้ประชาชนสักการะ เสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต

       วันนี้ (19 ก.ย. 59 ) พระเทพปริยัติมุนี เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ภาค 11 ประธานฝ่ายสงฆ์ และ พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย - ศรีลังกา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะสงฆ์จากศรีลังกา คณะสงฆ์จากบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีปลูกต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมกับอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจำลอง จากศรีลังกา ขึ้นประดิษฐานยังเจดีย์สถูปแกะสลักหิน ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เนื่องในโอกาส ปี 2559 เป็นปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

       สมเด็จพระสังฆราช วะระกาเดอะ ญาณะรัตนะมหานายกะเถระ องค์สมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกา ทรงประทานพระเขี้ยวแก้วจำลอง และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นเก่าแก่อายุกว่า 2,300 ปี มาปลูก ณ ประเทศไทย ณ อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกา สถานที่ปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ ประกอบด้วยสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มเย็น รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพรรณตลอดปี

       ส่วน พระเขี้ยวแก้ว หรือ พระธาตุเขี้ยวแก้ว คือพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศรีลังกา ศรีลังกาได้ทำองค์จำลอง 3 องค์ 1 องค์มอบให้กับไทยอัญเชิญมาประดิษฐานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ เจดีย์สถูปแกะสลักหิน ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลิน อำเภอคูเมือง เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้า สักการะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และช่วยขจัดเพศภัยต่างๆ นำพาให้ผู้สักการะได้พบแต่สิ่งดีเป็นมงคลแก้ชีวิตสืบไป

 

ข้อมูล :  @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
            19 กันยายน เวลา 17:09 น.

 
     
Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”