Menu

 

 

 

อัตลักษณ์ของชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

1.  สัญลักษณ์/โลโก้ 

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

แบบที่ 4

แบบที่ 5


แบบที่ 6

               

                        1.  รูปลายเส้นปราสาทหิน  หมายถึงปราสาทขอม (ในที่นี้หมายถึง ปรางค์กู่สวนแตง ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
                     2.   ข้อความ ICTหมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หมายถึงการนำเอาเอา
ICT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิ.ภาพอย่างสูงสุดทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

                      3.  ภาพ บร.4 หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  ที่ออกแบบให้คล้ายกับสัณลักษณ์ของปราสาทหิน
ที่มีรูปหัวพญานาค

                     4.  ข้อความ ชมรมครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในกรอบล้อมรอบ หมายถึงเจ้าของโลโก้โดยข้อความอยู่ในกรอบยาวโค้งขอขึ้นข้างบน
คล้ายกับหางพญานาคที่ร้อยรัดกับภาพต่าง ๆ 
                                                                    (ร่างแบบโดย อ.ทวี ง่าวไข่น้ำ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง)**

 

 2.  เสื้อ (แบบที่ 1)

 

 

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”