Menu

นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

 

วันนี้(13 ตุลาคม  2560 เวลา 09.00 น.)  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ นายอำเภอสตึก พร้อมด้วยส่วนราชการทุกหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า นักเรียนนักศึกษา  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุลเพื่อสถายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สวรรคต ครบรอบ 1 ปี ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธเบตรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสดีที่  13 ตุลาคม  2559  เวลา 15 นาฬิกา  52 นาที สิริพระชนมพรรษา ปีที่ 89  ทรงครองราชย์สมบัติได้  70 ปี  บัดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ สวรรคตครบรอบ 1 ปี  อำเภอสตึก ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล  โดยมีกำหนดการดังนี้


เวลา 08.30 น.  - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ศาลาวัดป่าสตึกพัฒนา ต.นิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 09.00 น.  - ประธานในพิธี นายอำเภอสตึก (นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์)  เดินทางมาถึง
                     ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย (ชุดล่าง) แล้วกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์-
                     เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (พ.ต.ท.นิลกาฬ  พรศักดิ์) รอง ผกก.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ศาสนพิธีกร
                    -พระสงฆให้ศีล
                    - เจ้าหน้าทีอาราธนาประปริตร
                    -พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
                    -เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยง
                    -ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                     -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และสวดธรรมกถา (สวดรับเทศน์) ขึ้นอาสนะ (พระครูสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะอำเภอสตึก)
                    - ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรม
                    -เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ขึ้นสู่ธรรมาสน์
                    -ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อย  ฟังธรรม
                    -จุดเครื่องทองน้อย (ชุดบน) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                    -เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม
                    -พระสงฆ์แสดงพระธารมเทศนากัณฑ์ 1 จบแล้ว
                    -ประธานในพิธี จุดธูปเทียน หน้าตู้พระธรรม
                    -พระสงฆ์  4  รูป  สวดธรรมคาถา
                    (ขณะพระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา ตั้งนะโม พอใกล้จะถึงจบที่ 3  เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ลงจากธรรมาสน์ มานั่ง ณ

อาสนะเดิม      - ฟังสวดธรรมคาถา
                    - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง และลาดผ้าภูษาโยง
                    - ประธานในพิธีทอดผ้าไตร
                    - เจ้าหน้าที่เชื่อมผ้าแพรแถบเข้ากับภูษาโยงที่เชื่อมจากพระฉายาลักษณ์
                    - พระสงฆ์สดับปกรณ์
                    - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ แด่พระสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถา
                    - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา
                    - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                    - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - กราบประธานพระสงฆ์
                    - กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์หน้าโต๊ะหมู่บูชา
                    - ประธานในพิธีพบปะผู้ร่วมงาน
                    - เสร็จพิธี


 ---------------------------------------------------
ข้อมูล : วัฒนธรรมอำเภอสตึก/อ.สัมพันธ์-อ.สมบัติ  รุ่งแจ้ง
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/68zjj

 
     

Go to top


เจ้าของ : ชมรมครูไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ที่ตั้ง : ศููนย์บริการการศึกษา ถนนประชาจัดสรร ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @ictbr4clubโทร. 08-72548534 โทรสาร 0-4468-9056 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ : ทานิน จันทะขาล : ปรัชญา พลพุฒินันท์ Contact Us :  @ictbr4club

Owner : ICT Teacher Club, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: One Stop Service,Prachajadsan Road, Satuk Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved

 


“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”